پرتغالپرس و جو کد پستی
پرتغالمنطقه 3Oliveira do Hospital

پرتغال: منطقه 1 | منطقه 2 | منطقه 3 | شهرستان

کد پستی، استان، شهرستان، منطقه ، خیابان ، و غیره را وارد کنید، از 40 میلیون فایل های فشرده اطلاعات جستجو اطلاعات

منطقه 3: Oliveira do Hospital

این لیست Oliveira do Hospital است ، عنوان را کلیک کنید به فهرست جزئیات .

Adro de São Bartolomeu, Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital, Coimbra, Portugal: 3400-201

عنوان :Adro de São Bartolomeu, Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital, Coimbra, Portugal
منطقه 2 :Adro de São Bartolomeu
شهرستان :Aldeia das Dez
منطقه 3 :Oliveira do Hospital
منطقه 2 :Coimbra
منطقه 1 :Portugal
کشور :پرتغال
کد پستی :3400-201

بیشتر بخوانید درباره Adro de São Bartolomeu

Bairro de Nossa Senhora das Dores, Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital, Coimbra, Portugal: 3400-202

عنوان :Bairro de Nossa Senhora das Dores, Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital, Coimbra, Portugal
منطقه 2 :Bairro de Nossa Senhora das Dores
شهرستان :Aldeia das Dez
منطقه 3 :Oliveira do Hospital
منطقه 2 :Coimbra
منطقه 1 :Portugal
کشور :پرتغال
کد پستی :3400-202

بیشتر بخوانید درباره Bairro de Nossa Senhora das Dores

Beco da Nogueira, Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital, Coimbra, Portugal: 3400-203

عنوان :Beco da Nogueira, Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital, Coimbra, Portugal
منطقه 2 :Beco da Nogueira
شهرستان :Aldeia das Dez
منطقه 3 :Oliveira do Hospital
منطقه 2 :Coimbra
منطقه 1 :Portugal
کشور :پرتغال
کد پستی :3400-203

بیشتر بخوانید درباره Beco da Nogueira

Calçada do Marrel, Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital, Coimbra, Portugal: 3400-204

عنوان :Calçada do Marrel, Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital, Coimbra, Portugal
منطقه 2 :Calçada do Marrel
شهرستان :Aldeia das Dez
منطقه 3 :Oliveira do Hospital
منطقه 2 :Coimbra
منطقه 1 :Portugal
کشور :پرتغال
کد پستی :3400-204

بیشتر بخوانید درباره Calçada do Marrel

Calçada do Vale da Figueira, Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital, Coimbra, Portugal: 3400-205

عنوان :Calçada do Vale da Figueira, Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital, Coimbra, Portugal
منطقه 2 :Calçada do Vale da Figueira
شهرستان :Aldeia das Dez
منطقه 3 :Oliveira do Hospital
منطقه 2 :Coimbra
منطقه 1 :Portugal
کشور :پرتغال
کد پستی :3400-205

بیشتر بخوانید درباره Calçada do Vale da Figueira

Escadas da Fonte do Marmeleiro, Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital, Coimbra, Portugal: 3400-206

عنوان :Escadas da Fonte do Marmeleiro, Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital, Coimbra, Portugal
منطقه 2 :Escadas da Fonte do Marmeleiro
شهرستان :Aldeia das Dez
منطقه 3 :Oliveira do Hospital
منطقه 2 :Coimbra
منطقه 1 :Portugal
کشور :پرتغال
کد پستی :3400-206

بیشتر بخوانید درباره Escadas da Fonte do Marmeleiro

Escadas de Santa Maria Madalena, Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital, Coimbra, Portugal: 3400-207

عنوان :Escadas de Santa Maria Madalena, Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital, Coimbra, Portugal
منطقه 2 :Escadas de Santa Maria Madalena
شهرستان :Aldeia das Dez
منطقه 3 :Oliveira do Hospital
منطقه 2 :Coimbra
منطقه 1 :Portugal
کشور :پرتغال
کد پستی :3400-207

بیشتر بخوانید درباره Escadas de Santa Maria Madalena

Escadas do Areal, Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital, Coimbra, Portugal: 3400-208

عنوان :Escadas do Areal, Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital, Coimbra, Portugal
منطقه 2 :Escadas do Areal
شهرستان :Aldeia das Dez
منطقه 3 :Oliveira do Hospital
منطقه 2 :Coimbra
منطقه 1 :Portugal
کشور :پرتغال
کد پستی :3400-208

بیشتر بخوانید درباره Escadas do Areal

Escadas do Cabo do Lugar, Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital, Coimbra, Portugal: 3400-209

عنوان :Escadas do Cabo do Lugar, Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital, Coimbra, Portugal
منطقه 2 :Escadas do Cabo do Lugar
شهرستان :Aldeia das Dez
منطقه 3 :Oliveira do Hospital
منطقه 2 :Coimbra
منطقه 1 :Portugal
کشور :پرتغال
کد پستی :3400-209

بیشتر بخوانید درباره Escadas do Cabo do Lugar

Escadas do Cemitério Velho, Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital, Coimbra, Portugal: 3400-210

عنوان :Escadas do Cemitério Velho, Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital, Coimbra, Portugal
منطقه 2 :Escadas do Cemitério Velho
شهرستان :Aldeia das Dez
منطقه 3 :Oliveira do Hospital
منطقه 2 :Coimbra
منطقه 1 :Portugal
کشور :پرتغال
کد پستی :3400-210

بیشتر بخوانید درباره Escadas do Cemitério Velho


کل 1400 اقلام | ابتدا انتها | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | قبلی بعدی

دیگران در حال تردید
©2014 پرس و جو کد پستی